Betonovi2Специализирани сме в производството на стоманобетонови изделия – огради, панели, фундаменти, гаражи, колони, канавки, капаци, шахти, напоителни шахти за оризища, преместваеми преградни стени.